www.CDELI.org | Universala Esperanto-Asocio (UEA)
CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Arkivoj pri UEA | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-FondsArkivoj pri Universala Esperanto-Asocio

2014

Stefano Keller, Lee Jungkee, Martin Schäffer, Barbara Pietrzak, Estraranoj de UEA ; Osmo Buller, Ĝenerala Direktoro de UEA ; Veronika Poór, Estrarano de TEJO ; Stefan MacGill, Mark Fettes, Estraranoj de UEA ;  antaŭ la CO en Rotterdam, la 30-an de marto 2014.

UEA-Estrarkunsido en la Centra Oficejo, Rotterdam, Nederlando, 28-30 marto 2014:
De maldekstre: Stefano Keller, Lee Jungkee, Martin Schäffer, Barbara Pietrzak, Estraranoj de UEA ; Osmo Buller, Ĝenerala Direktoro de UEA ; Veronika Poór, Estrarano de TEJO ; Stefan MacGill, Mark Fettes, Estraranoj de UEA ; antaŭ la CO en Rotterdam, la 30-an de marto 2014.
José Antonio Vergara (UEA-Estrarano), Fabricio Valle (red. Revuo Esperanto), Julia Hédoux kaj Xavier Dewidehem (100-a Universala Kongreso de Esperanto, Lille, Francio), Katalin Kováts (Edukado.net) kaj Mireille Grosjean (ILEI) partoprenis en diversaj eroj de la kunsido per skajpo.

Rilataj ligoj: 1. La Estraro de UEA elektita dum la UK en Rejkjaviko, 2013 - 2. Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 538 (2014-04-03): La Estraro kunsidis kun skajpa etendo - 3. UEA en FacebookVidu ankaŭ: CDELI → Diversaj arkivaĵoj → Universalaj Kongresoj de Esperanto - Congrès
© 2008-2014 | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Arkivoj pri UEA | Paĝsupro ↑ | Français