CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Libroservo | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Katalogo de la Esperanto-libroservo ĉe CDELI


MENDOJ

Atenton!

Bonvolu en via mendo nepre skribi la titolojn kaj aŭtorojn de la dezirataj libroj, ne mendu indikante la numerojn starantaj antaŭ la libroj, kiel ekzemple: "1.11", ĉar tiuj ŝanĝiĝas laŭ la aldono de novaj libroj, aŭ forvendiĝo de aliaj kaj tiel eble ne plu indikos la deziratan libron.

Dankon!


Katalogo de la Esperanto-libroservo ĉe CDELI


© 2008-2023, Stefano Keller | www.CDELI.org | Libroservo | Libroservo, paĝsupro | Français