CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Sabatoj de CDELI | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Sabatoj de CDELI

Konstantaj eventoj:

La sabatoj de CDELI - studo kaj praktikado de Esperanto
organizitaj de CDELI por la lernantoj uzantaj la perkorespondan kurson, partoprenantoj de kursoj, lernejanoj, memlernantoj.

Loko: CDELI - Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 33
Informilo, datoj de sabatoj (pdf)
en Esperanto | en français | auf Deutsch
Pri la temoj, datoj de aliaj aktivecoj, eventoj en CDELI
legu sur la paĝo:
Eventoj
© 2008-2022, Stefano KELLER | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Sabatoj de CDELI | Paĝsupro ↑ | Français