CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Filmarkivoj | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-FondsFilmarkivoj:

CDELI | UN | UEA | UAM | Svislando | ILEI | Muzikvideoj

CDELI - Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds, Svislando. CDELI
Unuiĝintaj Nacioj, UN UN
UEA UEA
UAM
UAM
- Interlingvistikaj studoj en UAM, Poznano, 2014. Aliĝu nun! Legu tie, kial: (pdf)
- Tria Interlingvistika Simpozio (25-26 septembro 2014) en Poznano invitas partopreni: informilo/aliĝilo

Interlingvistiko kaj esperantologio antaŭ la defioj de la 21a jarcento. 2-a Interlingvistika Simpozio en UAM, Poznano (22-23.09.2011) Programo (pdf). Videoj:
Svislando Svislando
ILEI ILEI↑ supren ↑ haut de page ↑


 • Le grand maître, Monsieur Katsuya Kimura du Japon (Oomoto, Aikido, Esperanto),
  à Neuchâtel

  Les élèves du Dojo à Neuchâtel ont vécu hier un entraînement tout particulier. Ce n'est pas tous les jours qu'un grand maître, Monsieur Katsuya Kimura, vient les observer. Il a fait le voyage depuis le Japon, pour donner deux conférences, à propos de l'Oomoto. Ce n'est pas une religion, mais un courant de pensée, qui a une relation historique avec l'Aïkido. - Télévision Canal Alpha. Journal du Jeudi 24 août 2017. (daŭro: 1min 43sek)
  (Apparitions de Mireille Grosjean)


Pour ouvrir la vidéo dans une nouvelle fenêtre: cliquez ici
(pour télécharger la vidéo: clic droit sur le lien + "Enregistrer la cible du lien sous...")

↑ supren ↑ haut de page ↑ • La fera masko

  Fine de esperanto-kurso, Gijom' Armide kantas sian novan kanton: La fera masko - kaj kantigas la partoprenantojn de Studsabato de CDELI, la 15-an de oktobro 2016, en la Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia (CDELI), Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds, Svislando (daŭro: 17min18sek)

  (daŭro: 17min 18sek)

Filmis: Gabriel Marchon kaj Stefano Keller. Pli da informoj pri la Studsabatoj de CDELI: https://www.cdeli.org/sabatoj

↑ supren ↑ haut de page ↑ • Prelego de Prof. dr Ilona Koutny, Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj kaj de la Finn-Ugra Katedro en Universitato Adam Mickiewicz (UAM), Poznano, Pollando.

  En tiu video Ilona Koutny klarigas al ni pri la graveco, kial esperantistoj, esperanto-instruistoj devus studi kaj akiri diplomon en UAM. Prelego okazinta en CDELI, La Chaux-de-Fonds, Svislando, la 3-an de majo 2014. Parto 1.

  (daŭro: 7min 49sek)

Filmis, muntis Stefano Keller, Estrarano de UEA, Sekretario de la Esperanto-Amikaro de CDELI, studento en UAM en 2011. Pli da informoj pri la studoj: en la retejo de UAM https://www.staff.amu.edu.pl/~interl

↑ supren ↑ haut de page ↑ • Brazilanoj komprenis, kion oni devas fari...

  Esperanto-instruado en lernejoj: Brazilanoj komprenis, kion oni devas fari, se temas pri registarnivela traktado pri enkonduko de Esperanto! = Ili flugas grupe al Poznano en Pollando, por tie partopreni en la Interlingvistikaj Studoj en Universitato Adam Mickiewicz UAM (AMU) kaj akiri diplomon por povi instrui Esperanton en la brazilaj lernejoj post aprobo de la leĝprojekto proponanta inkludon de Esperanto, kiel nedeviga lernobjekto en mezlernejoj! Filmeto el la studperiodo 2011-2014. Klarigoj de Guilherme JARDIM el Brazilo, dum sinprezentoj en septembro 2011.

  (daŭro: 4min 18sek)

Filmis eble Ivan Colling aŭ Zbiŝek (Zbyszek Kornicki), muntis Stefano Keller, studento en UAM en 2011.

Por informoj pri aliĝo klaku ĉi tien!
Artikolo (23-05-2014) pri la leĝprojekto, brazile, esperanta traduko (far' Pablo León)

↑ supren ↑ haut de page ↑ • Prelego de Claude Gacond pri Edmond Privat. 1-a parto.
  Asembleo de la Asocio Esperanto-Amikaro de CDELI,
  Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, 8-a de marto 2014,
  Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds, Svislando

  (daŭro: 28min 32sek)

Filmis Stefano Keller.

- Salutvortoj de Stefano Keller, Estrarano de UEA
al la Asembleo de la Asocio Esperanto-Amikaro de CDELI: Sonarkivoj
- Aŭskultu paroladon de Edmond Privat


↑ supren ↑ haut de page ↑


 • Interveno de Stefano Keller (UEA),
  9a sesio de Ekspertaj Mekanismoj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj (EMRIP),
  Tagorda pounkto 7: La celoj de la daŭripova evoluigo kaj la rajtoj de indiĝenaj popoloj. Palaco de Nacioj, UN, Ĝenevo, la 13-an de julio 2016.
  Sonregistraĵo en Esperanto: ĉi-tie, la esperanta teksto: en pdf
  .La paĝo de EMRIP/MEDPA-9.

- - - - - - - - - -

 • Déclaration de l'Association Mondiale d'Espéranto
  (Universala Esperanto-Asocio, UEA)
  lors de la 9ème session du Mécanisme d'Experts sur les Droits des Peuples Autochtones (EMRIP/MEDPA-9), Palais des Nations, 11-15 juillet 2016:
  Point 7 de l'ordre du jour: Objectifs de développement durable et droits des peuples autochtones. (pdf).
  Enregistrement sonore: ici (mp3) | Sonregistraĵo en Esperanto: ĉi-tie

Video: Stefano Keller, UEA.
Por elŝuti la .wmv (Windows Media Player) version klaku ĉi tien.
Retour à la page de|Reiro al la paĝo de EMRIP/MEDPA-9.

↑ supren ↑ haut de page ↑ • Du-ŝtupa gratulo de Probal Dasgupta al Mark Fettes
  kaj la internacia respondec-kupono.
  98a Universala Kongreso de Esperanto,
  Rejkjaviko, Islando, 20-27 julio 2013

  (daŭro: 1min 10sek)

Filmis Stefano Keller, UEA.
Por elŝuti la .wmv (Windows Media Player) version klaku ĉi tien.

↑ supren ↑ haut de page ↑ • Universitato Adam Mickiewicz (UAM), Poznan, Pollando.
  Interlingvistikaj studoj, septembro 2011. Simpozio.
  Prelego de Stefano Keller: UEA kaj lingvopolitiko (UN, Unesko).
  Postprelega diskutero.

  (daŭro: 5min 19sek)

↑ supren ↑ haut de page ↑ • Universitato Adam Mickiewicz (UAM), Poznan, Pollando.
  Interlingvistikaj studoj, septembro 2011. Interlingvistika simpozio.
  Rondtabla diskuto pri la defioj al esperanto-movado en la 21a jarcento

  Stefano Keller, Barbara Pietrzak, Zbigniew Galor,
  Tomasz Chmielik, Aleksander Melnikov, Ian Fantom.

  (daŭro: 13min 25sek)

↑ supren ↑ haut de page ↑ • 75 jaroj de Lucerna Esperanto-Societo
  Elsendo de TeleTell, Aktuell, 2002 aprilo 06


↑ supren ↑ haut de page ↑ • Lucienne Dovat
  RTS.ch - Radio Télévision Suisse, Mise au Point (MAP),
  elsendo de 2012 septembro 09: "Dernière adresse: le prix de la vieillesse"

↑ supren ↑ haut de page ↑ • Conférence mondiale sur l'enseignement de l'espéranto.
  Télévision Canal Alpha, 14 mai 2015
- La conférence mondiale de l'enseignement de l'espéranto à lieu à Neuchâtel. Interview de Mireille Grosjean (ILEI). RTS, Radio Télévision Suisse, le 12h30 du 14-05-2015: → Écouter!
- Congrès espérantiste à Neuchâtel - Interviews (1 et 2) de Ilona KOUTNY (UAM, Poznań, Pologne). RTN-Info, Journal du 14 mai 2015, 12h15 et 18h15: → Écouter!


↑ supren ↑ haut de page ↑


Muzikvideoj

  Negro Pou La Vi (Nigra Por La Vivo): "La Persisto"  
  Muziko, teksto originala verkitaj en la kreola lingvo fare de: Tony Farla  
  Traduko, adapto al esperanto: Stefano Keller  
  © Tony Farla & Stefano Keller  


La video kun la kanto-teksto kaj pliaj informoj estas: → tie
Ce clip avec les paroles et d'autres informations se trouve: → ici

↑ supren ↑ haut de page ↑
© 2008-2022, Stefano Keller | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Filmarkivoj | Paĝsupro ↑ | Français