La retejo de CDELI
en Esperanto:
CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
→ Sonarkivoj ←
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj

Le site du CDELI en français:
CDELI
Histoire
Statuts
Association Amis du CDELI
Amis espérantophones du CDELI
Contacts
Archives
Périodiques
Films et vidéos
Archives sonores
Archives diverses
Services
Catalogue RERO
Service de librairie
Service de brocante
Activités
Les samedis du CDELI
Evénements
Etudes


www.CDELI.org | Sonregistraĵoj | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI
=   Bibliografio de Esperanto kaj Interlingvistiko   =

2017: CDELI 60-jara
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia,
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Sonregistraĵoj
© Kondiĉoj por uzo, elŝuto: Vi rajtas elŝuti sonregistraĵon aŭ prelegtekston por via propra uzo, instruado, kleriga prelego, sed ne por reprodukti, reeldoni, aŭ por komercaj celoj. Kaze de uzo en publika prezentado vi devas mencii la fonton: "Fonto, kopirajto: CDELI, www.cdeli.org" Se vi volas publikigi ion el tiu materialo en via retejo aŭ en alia formo, tiam vi devas anticipe kontakti pri tio la respondeculon de CDELI (s-ro Claude Gacond).


Arthur Baur (SRI) | Claude Gacond (SRI) | Bruno Graf (SES) | François Grin
Stefano Keller | Claude Piron | Edmond Privat | Cesco Reale
Esperanto-Klubo Wil | ILEI | RSI Radiotelevisione svizzera | RTS Radio Télévision Suisse
  • Radioprelegoj de Claude kaj Andrée GACOND:

Svisa Radio Internacia, Esperanto-fako
Claude kaj Andrée GACOND ĉe SRI en Berno
Legu kaj aŭskultu ilin tie www.esperanto-gacond.ch/radioprelegoj.html
  • Esperanto ist mehr als ein Hobby (Esperanto estas pli ol ŝatokupo)

Der Esperanto Club Wil feiert in diesem Frühling ein grosses Jubiläum. 50 Jahre alt wird der Verein für die Liebhaber der Kunstsprache. Für Leute, die Esperanto sprechen, bedeutet die Kunstsprache das Leben. Ob in Europa, Amerika oder Asien: Auf der ganzen Welt - so auch in Wil - hört man Esperanto. (Barbara Pochanke kun filinoj Veronika kaj Verena Chaves-Walder). Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Sendung vom 12.04.2014, 16:23 Uhr (en loka svisgermana dialekto kaj esperanto)

Artikolo kaj sonregistraĵo (germane):
Esperanto ist mehr als ein Hobby. [arkiva versio: mp3]
Evento-kalendaro de Esperanto-Klubo Wil, Svislando.

Paĝsupro  • Radioprelegoj de Heidi kaj Arthur BAUR
Svisa Radio Internacia, Esperanto-fako, Berno. Heidi kaj Arthur Baur, 1982
Svisa Radio Internacia, Esperanto-fako
Heidi kaj Arthur Baur ĉe SRI, Berno, en 1982

1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1991 (32)
Titolo de la prelego teksto sono
Baden kaj la nova balneologia arkivo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Du najbaraj universitatoj en Lausanne teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova transportilo en Lausanne teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Solenaĵoj por la jubileo de la 700-jara Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La situacio de la retoromanĉa teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kvarlingva Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Scienca ekspozicio en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Festivalo pri Cage kaj Joyce en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Memore al Max Frisch teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Lokaj nomoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nacia foiro en Basel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova stacidomo por Lucerno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisaj vaporlokomotivoj revenas el Vjetnamio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La granda skulptisto Jean Tinguely teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Novaj tuneloj kaj transiro de teritorio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Privata domo fariĝis muzeo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Mozart en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Oro de helvetoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svislando kaj la Eŭropa Komuno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Respondoj al demandoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Stimulado de artmetio en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La reformo de la kooperativa movado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La medicinhistoria muzeo en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa sukceso en sunaŭtomobila konkurso teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa popolo estas nombrita teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Irlanda nacia trezoro rekreita en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Friedrich Dürrenmatt teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La pentristo Giovanni Segantini teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Antaŭ naŭdek jaroj: Grizono senaŭta teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova sistemo kalkuli biletprezojn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova tunelo tra Gothardo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La trezoroj de St. Gallen teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1990 (48)
Titolo de la prelego teksto sono
Muzeoj en St. Gallen teksto Aŭskultu la radioprelegon!
OLMA 1990: agrikultura ekspozicio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kasteloj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La muzeoj de Ĝenevo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La internigo de pola divizio antaŭ kvindek jaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nova poŝta muzeo en Bern (fino mankas) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Golfo en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Plebiscitoj pri atoma energio kaj trafika leĝo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La muzeo de la nutrado en Vevey teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Turista elsendo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unika germana enklavo en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Muzikaŭtomatoj alpropriiĝas al la Nacia Muzeo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Pola muzeo en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nordhinda arto en Zurika muzeo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La konkero de Mont Cervin teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Helpi solvi la trafikan problemon teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Muzeo de la ludo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Memorejo por Gottfried Keller teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La lasta kaleŝo de Gothardo denove survoje teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio pri teo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Memore al Gottfried Keller teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio pri mongoloj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Sorto de eminenta sviso sub la stalinismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Arkeologia ekspozicio en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de tutsvisa fondaĵo por arto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova fervoja sistemo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La naskiĝo de la kubismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Friburga muzeo de vitropentraĵoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Popolklerigaj institucioj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa poŝto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unika proceso antaŭ la federacia tribunalo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La marmoto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Elektoj kaj plebiscitoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Malsukcesinta fervoja spekulacio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La sorto de la ursoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Forigo de rubo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La monda ĉampionado de bobo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Sunmobiloj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Veteraj kapricoj kaj katastrofoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa aviada muzeo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Supra renkontiĝo en Basel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La artsekcio de la muzeo de Schaffhausen teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Lee Krasner, Jackson Pollock teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Esploro pri seksperforto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio pri la milito ekde 1. 9. 1939 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Elektro el la suna energio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ripeto de plebiscito teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kristnasko teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1989 (40)
Titolo de la prelego teksto sono
Plebiscito pri rapideco sur la stratoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Plebiscito pri la svisa armeo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unika ekspozicio de Cezanne teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio pri la rado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Johanna Spyri muzeo en Hirzel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Muzeologio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kiel la svisoj nutras sin teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa partopreno en internacia agado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Salvador Dali ekspoziciata en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Televida kaj radia ekspozicio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rilatoj inter Svislando kaj Ruslando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La artmuzeo de Neuchâtel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La navigacia muzeo en Basel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de montpasejo kaj ĝiaj hundoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la grizona fervojo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Surpriza arkitektura premio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisoj en la franca revolucio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La franca revolucio kaj Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Cent jarojn etnografio en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Virina balotrajto en Appenzell akirita teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La elmigrado de grizonaj sukeraĵitoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rusaj pentraĵoj en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La muzeoj de Solothurn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Naciaj kostumoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Protekto de la patrujo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Svisa Federacio por la protekto de la naturo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unika evento antaŭ 50 jaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La habsburga eksimperiestrino kaj Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la svisa nacia parko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Le Roselet - Azilo por ĉevaloj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Troŝarĝitaj universitatoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova federacia ministro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ŝanĝo en la svisa registaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nia plej alta tribunalo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kultura centro Monte Verita teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Agrikulturaj muzeoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de svisa fondaĵo en Argentino teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de fervojeto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La PTT-muzeo en Bern teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la socialdemokrata partio teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1988 (40)
Titolo de la prelego teksto sono
Advento teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Surŝarĝitaj aerstratoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La flughaveno de Zürich 40 jara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Germana fervojo sur svisa teritorio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kunveno pri etnaj problemoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Augusta Raurica, 2 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kiel nomiĝas la svisoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Premio por la urbo Porrentruy teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La muzeo sur Gothardo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ballenberg: muzeo sub libera ĉielo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La kastelo de Lenzburg teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svislando kaj Eŭropo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Junia festivalo en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Plebiscitoj de la 12-a de junio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rehejmigo de bestoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kapitano Spelterini, granda aeronaŭto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La kastelo Wildegg kaj ĝia posedantino teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Hallwyl: kastelo, palaco, muzeo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La sporta muzeo en Basel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Morto de la arbaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la romanĉa lingvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekzemplo de feminismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unuigita trafika sistemo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La vino en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La savo de la cikonioj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Filmado en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Byron kaj Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Svisa Teatra Muzeo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fervojo 2000 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio pri Münch en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova edzeca leĝo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Du novaj ministroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kristnaska elsendo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Monumento por la generalo Sutter teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Forgesita kaj retrovita pentristo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La artmuzeo en Bern kaj ĝia ekspozicio pri Klee teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Naciaj elektoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La blindula gvidhundo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa fromaĝo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Retoromanĉoj ekster Svislando, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1987 (17)
Titolo de la prelego teksto sono
La lingva situacio en svisaj lernejoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa nacia muzeo en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Muzeo la vilao Favorita en Lugano teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fiasko de antaŭvidita nacia ekspozicio en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Farmacia muzeo en Bazelo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La trobadoro de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zürika muzeo pri muelado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Popola altlernejo kaj universitato por olduloj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Federaciaj kaj kantonaj voĉdonadoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La etnografia muzeo en Bazelo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Memore al Winston Churchill, defendanto de la libereco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Bazela karnavalo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Teknike pri la elsendoj de SRI. Nova elsendserio pri muzeoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Pri la elektro en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Pri fondaĵo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Projektoj pri la svisaj fervojoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Aktualaj problemoj de la universitatoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1986 (34)
Titolo de la prelego teksto sono
Jubileo de la unua ascendo al Mont-Blanc teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kion produktas la fabrikoj en Solothurn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Prezento de la kantono Solothurn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zürilex - leksikografa kongreso teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Plebiscito pri la biblioteko de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La fondaĵo Ch. Merian en Basel centjara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
FERA: elektrona ekspozicio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Akva ekspedicio de Zürich al Strasbourg teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Eksterordinara biografio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Brienzer Rothorn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa venko sur la maro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kiel granda urbo provizas sin per akvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La instituto James Joyce en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Berna burĝa komunumo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Al kiu apartenas Matterhorn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unika evento en la svisa historio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Diplomata konferenco en Bern teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La deveno de la printempa festo de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Prezidanta vizito el Finnlando en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svislando restas ekster UN teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Monte Generoso teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La telfero sur Corvach teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Corviglia kaj montaraj fervojoj ĝenerale teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa Kultura Centro en Parizo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zürich dumiljara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ĉevalkonkursoj sur lago teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa banko unuafoje en Ĉinio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La aliĝo de Svislando al UN decidota teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La plej granda akvopuriga instalaĵo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Montaraj fervojoj en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zürich konstruas novan tramlinion teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Parsenn-fervojo kaj la skisporto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisaj elmigrantoj al Sovetio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Eksterordinara farmisto el pasinta tempo                   teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1985 (53)
Titolo de la prelego teksto sono
Pensoj pri kristnaskaj rakontoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La hugenotoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La problemo de la rifuĝintoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Locarno-Cimetta triŝtupa montara fervojaro ekde Locarno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Rigi-fervojoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La aventuro Migros teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La plej nova poŝta centro de Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Granda progreso en la flughaveno de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La monto Säntis - meteorologia centro kaj telekomunikado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La telfero sur Säntis teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Promenejo por fervoja instruo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova edzeca leĝo en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Du eksterordinaraj preĝejoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Miskomprenoj pri la banka sekreto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Germana romantismo en svisaj muzeoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La 70a UK teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La turista societo de Zürich 100-jara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Scienco sur Jungfrau teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Adolf Guyer Zeller, la kreinto de la Jungfrau-fervojo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La fervojo sur Jungfraujoch teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Daŭrigo de nia vojaĝo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Montaraj fervojoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa fervoja reto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Silka Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La preĝhoraro de franca bibliofilo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Radio krom radiofonio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La poŝtaj aŭtoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La botanika ĝardeno de Tiĉino teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Vizito de la sveda reĝo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La batalo por pura akvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Grizonaj sukeraĵistoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Muzeo pri kafo fondita teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Glareanus, granda humanisto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ĉu unuflanka internacia komunikado? teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Aerpoŝto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisaj lernejoj en eksterlando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Cent jaroj da vintra sporto en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Dinosaŭroj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La helvetoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio pri la juna Picasso en Bern teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La morto de la arbaroj okupas la parlamenton teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Valtellino, iama svisa teritorio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Mulhouse kiel membro de la svisa federacio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio de roma eltrovaĵo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Renaskita opero de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rigardo al 1984 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kristnaska elsendo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La framasonoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Federation Internationale de Football Association teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Direttissima Schweiz, unika alpista ekspedicio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Novaĵoj en la flughaveno de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Iama ano de la svisa federacio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisaj nobelpremiitoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1984 (38)
Titolo de la prelego teksto sono
Tranĉiloj kaj horloĝoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de monda entrepreno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Plebiscito pri atoma energio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La unua ministrino en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Gordon-Bennett Konkurso 1984 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kurioza afero teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Novaj svisaj dramverkistoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nostalgiaj fervojoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nova romanĉa skriblingvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Naturaj katastrofoj de la lasta tempo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa mara ŝiparo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la svisa trafikmuzeo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La historia muzeo de Basel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekologio kaj turismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa nacia filatelista ekspozicio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio en Zurich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La ekspozicio en Basel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Du gravaj plebiscitoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova fervoja sistemo por Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kiel urbo varbas teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Speco de sociala laboro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Problemoj kun eksterlandanoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svislando kaj UNO teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Privataj kaj ŝtataj lernejoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Sensacia renovigo de Zurika ponto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La problemo de la karbonata acido teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La muzeo pri Paul Krüger en Clarens teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rilatoj inter Svislando kaj Sudafriko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Plebiscitaj rezultoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Arthur kaj Heidi Baur, Claude kaj Andrée Gacond: Konversacio de la esperanto-parolistoj de SRI, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Arthur kaj Heidi Baur, Claude kaj Andrée Gacond: Konversacio de la esperanto-parolistoj de SRI, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Arthur kaj Heidi Baur, Claude kaj Andrée Gacond: Konversacio de la esperanto-parolistoj de SRI, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Arthur kaj Heidi Baur, Claude kaj Andrée Gacond: Konversacio de la esperanto-parolistoj de SRI, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kiel Gstaad fariĝis altmonda centro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La glaĉera ekspreso teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La reto de la svisaj aŭtostradoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La ekonomio en 1983 kaj 1984 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Huldrych Zwingli antaŭ 500 jaroj naskita teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1983 (52)
Titolo de la prelego teksto sono
Svisa kaj finna multlingveco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisgermana ekfloro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Denta profilaktiko en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Virinaj sortoj el pasintaj epokoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova epoko sur la kampo de radio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Chur-Disentis teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Landquart-Chur teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Chur-Arosa teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La elektoj de la 23a de oktobro 1983 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La renaskiĝo de la kartuzio de Ittigen teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kartuzio-Ittingen teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Du ekspozicioj en Zürich: Ferdinand Hodler kaj Armin Meili teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unika plebiscito teksto Aŭskultu la radioprelegon!
St.Moritz-Tirano teksto Aŭskultu la radioprelegon!
St.Moritz-Scuol teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Chur-St.Moritz teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La grizona fervojo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zürich-Chur teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kongresaj impresoj, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kongresaj impresoj, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Judaj vilaĝoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Supa jubileo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Filatelia ekspozicio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Du ekspozicioj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nova ordo de la informado. Unesko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Centjara jubileo de ĵurnalista asocio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Biografio de Zürich-anino el la dekoka jarcento teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nacia ekspozicio de 1983 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Asekuro kontraŭ fajro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La batalo por la konservado de vaporŝipoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La etnografia muzeo de la universitato de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la universitato de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La romanĉoj inter rezigno kaj ekiro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Funkcianta evoluiga projekto Malio-Unesko-Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fluga tekniko kaj fluga bruo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La printempa festo de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa popolmuziko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Richard Wagner en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La merkato de oro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fervoja plebiscito en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fervojoj de Appenzell teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rapperswil - Arth-Goldau teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Romanshorn - Rapperswil teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Hauenstein teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Translimaj vojoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Spiez - Montreux teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Bern - Interlaken teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fenomeno en la svisa gazetaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova etapo en Romanĉio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Du novaj ministroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Leteroj el Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fribourg-Yverdon (Unua elsendo en 1983) teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1982 (52)
Titolo de la prelego teksto sono
Kial en Svislando la popolo devas decidi pri interŝtataj kontraktoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jesuo kaj la kristanismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Solothurn-Lyss-Payerne-Lausanne teksto Aŭskultu la radioprelegon!
De Berno al Ĝenevo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zürich-Bern teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Basel-Biel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zürich-Basel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Preparo de eksterordinara ĝenerala konferenco de UNESCO teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa aŭtoro Hans Schumacher teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa komunumo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Tramjubileo en Zuriko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la tramo de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la zurika lernejo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rerigardo al la 67a UK teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa filheleno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Blaubart - nova libro de Max Frisch teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Novaĵoj el romanĉio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kasteloj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La kastelo Wildegg teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de antikvaĵa societo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Trafiko tra Gothardo kaj leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La iniciatinto de la Gotharda tunelo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La laboro en la tunelo de Gothardo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La konstruo de la gotharda tunelo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Gotthard-fervojo, 2 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Gotthard-fervojo, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La situacio de la artisto - Unesko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Technorama Winterthur teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Islando - Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Nova fervoja horaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La monto Gothardo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la Federacia Gimnastika Asocio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La bankoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La virina movado en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Migrado en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rilatoj inter Svislando kaj Portugalio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svislando Britujo, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rilatoj svisaj - anglaj, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rilatoj Svislando - Britujo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa kontribuo al la ĉesigo de la lasta milito teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rondvojaĝo ekde Winterthur teksto Aŭskultu la radioprelegon!
De Winterthur al Rüti teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Winterthur Schaffhausen teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekde Winterthur, orienten teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zürich - Winterthur teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Loka montara fervojo de Zürich - Ütlibergbahn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La fervoja linio Zürich-Uster-Rapperswil teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La fervoja linio Zürich-Zug teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Societo en la servo de la publiko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Asekuro kontraŭ malsanoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Dum 25 jaroj - batalo kontraŭ la bruo teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1981 (43)
Titolo de la prelego teksto sono
La tridekjaroj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kristnasko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Elias Canetti kaj la nobela premio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Soloturn 1481-1981 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fribourg kiel kamparana kantono teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fribourg 1481-1981 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa sanktulo Niklaus von Flüe teksto Aŭskultu la radioprelegon!
500 jaroj post grava federacia krizo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Paderewski kaj Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Memorigoj pri rokfaloj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Glaciejoj, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Glaciejoj, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La tunelo sub Furka teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La historio de la Furka-Oberalp fervojo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Andermatt-Disentis teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Schnöllenen-fervojo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Furka-Oberalp, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Furka-Oberalp, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Teatro de la Mondo en Einsiedeln teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La hotela pioniro de Zermatt teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La vintro en Zermatt teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Gornergrat teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Matterhorn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Zermatt teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Brig-Visp-Zermatt-fervojo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jubileo de la svisgermana vortaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Simplon-tunelo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Brig - fervoja centro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Henri Meister, svisa eminentulo el pasinta tempo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La sesdeka naskiĝtago de Friedrich Dürrenmatt teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La flughaveno de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Swissair kvindekjara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Devigaj sekurecaj zonoj en aŭtomobiloj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Pri la biologia agrikulturo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Pri la malnova filmo "Gilberte de Courgenay" teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Pri la svisa novaĵagentejo SDA-ATS teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ankoraŭ unu longega aŭtostrada tunelo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Ekspozicio de ĉina arto en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
De Lausanne al Brig, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
De Lausanne al Brig, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
De Lausanne al Vallorbe teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1980 (30)
Titolo de la prelego teksto sono
Winterthur 800-jara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa partopreno en la ekologia programo de Unesko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisaj farmistoj en Kanado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Memore al la lasta Universala Kongreso teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa ĝardenista ekspozicio, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa ĝardenista ekspozicio, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Terre des Hommes teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Cipraj spertoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fervojo al la flughaveno de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La alpa korno, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La alpa korno, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La CDELI - Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Lokaj nomoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rheinfelden - urbo depost 850 jaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Informado en la tria mondo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Babilado kun aŭskultantoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La feno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La urbodomo de Winterthur sur nova poŝtmarko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Distrikto devas elekti kantonon teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Somera tempo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La pentristo Hans Erni teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La vintra olimpiado ne venos al Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svislando kaj Nederlando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La forigo de atoma rubo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Novaj svisaj filmoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisoj en Usono teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La naturamikoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La problemo de la infana nutrado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Bazelo - fino de la rejna vojaĝo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rerigardo al 1979 teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1979 (56)
Titolo de la prelego teksto sono
Konferenco pri radio-ondoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Nova Gazeto de Zurich (NZZ) ducentjara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La diskuto pri la kanaligo de Rejno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Naciaj elektoj kaj nova membro de la federacia registaro (kristnaska elsendo) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Daŭrigo de la Rejnpromenado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Al rima urbo apud Rejno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Intervjuo pri Ĉinio - daŭrigo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Pri Ĉinio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Vizito en Ĉinio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rejno ĝis Zurzach teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Daŭrigo sekvante Rejnon teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rheinau teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Rejna akvofalo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Elŝipiĝo en Schaffhausen teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nova urba teatro de Winterthur teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unika ŝipveturo sur Rejno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La insulo Werd kaj la urbo Stein teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisa nacia parko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Samnaun - stranga svisa valo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Casanova en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Montaraj fervojoj kaj la telfero sur Schilthorn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fino de la kongresa raporto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Refoje la kongreso en Lucerno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
64a Universala Kongreso de Esperanto, Lucerno, 1979 julio 28 - aŭgusto 04, 7/8 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
64a Universala Kongreso de Esperanto, Lucerno, 1979 julio 28 - aŭgusto 04, 6/8 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
64a Universala Kongreso de Esperanto, Lucerno, 1979 julio 28 - aŭgusto 04, 5/8 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
64a Universala Kongreso de Esperanto, Lucerno, 1979 julio 28 - aŭgusto 04, 4/8 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
64a Universala Kongreso de Esperanto, Lucerno, 1979 julio 28 - aŭgusto 04, 3/8 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
64a Universala Kongreso de Esperanto, Lucerno, 1979 julio 28 - aŭgusto 04, 2/8 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
64a Universala Kongreso de Esperanto, Lucerno, 1979 julio 28 - aŭgusto 04, 1/8 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La malsupra parto de la Konstanca lago teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Konstanco kaj Reichenau teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rejno kaj la lago Konstanco - daŭrigo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rejno kaj la lago Konstanco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Turisma varbado en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Eksterordinara proceso teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kongresa programo kaj popolaj voĉdonadoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Pontoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Wilhelm Tell - kiel eŭropa simbolo de libereco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Hodler: patro kaj filo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La 64-a Universala Kongreso en Lucerno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Irlando kaj Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La princlando Liechtenstein teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Rejnvalo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Rejno post ĝia kunfluiĝo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La dua fonto de Rejno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La fontoj de Rejno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Rejno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La elektrona kompostado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rolo de Tell en la svisa historio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Popola voĉdonado pri gravaj temoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Inn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Emme teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Saane - Sarine teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Tiĉino teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Doubs teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1978 (51)
Titolo de la prelego teksto sono
150a naskiĝtago de Henri Dunant teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Rodano, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Rodano, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa Radio Internacia teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Konrad Gessner, granda scienculo kaj sciencisto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Europa cantat - Eŭropo kantas teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Konstruo de nova tramlinio en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Lucerno, la urbo de la 64a UK, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Lucerno, la urbo de la 64a UK, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Mirinda fervojo en la grizona montaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Toess kaj ĝia valo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Glatt teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Sihl teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Universala Kongreso en Varna teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La muzikado en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La muziko en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Ruĝa Kruco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Surakve de Zürich al Baden teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La riveroj Linth kaj Limmat teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Reuss teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Valo decidas pri sia sorto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Plebiscito pri somera tempo kaj aliaj aferoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa turisto en la sismo de Thessaloniki teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Aare teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La rivero Areuse teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La internacia banko en Basel teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Energia ekonomio en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La pritrakto de atoma rubaĵo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nova leĝo pri atomoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Subĉiela muzeo pri farmistaj domoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La dispartigo de la lingvoj en Grizono teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Opinioj de eksterlandanoj pri Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La lastfoja fondo de nova kantono teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Turismo en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Novaj domegoj en Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Retoromanĉaj vortaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La hodiaŭaj rilatoj inter Svislando kaj Japanujo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La svisoj estas fervojema popolo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Lucerno okcentjara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa fluglinio al la Filipinoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Plebiscito kaj esperantista jubileo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La romanĉa gazetaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa Esperanto-Societo 75 jara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Radio kaj telvizio en la romanĉa lingvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La retoromanĉa literaturo, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Romanĉa literaturo, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La renovigita teatro de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Novaj ministroj elektitaj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La lernejo en Romanĉio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La supera organo de la retoromanĉoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Heinrich Pestalozzi, la granda edukisto teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

1977 (34)
Titolo de la prelego teksto sono
Albrecht von Haller, granda svisa scientisto kaj poeto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La plebiscito de la 4a de decembro 1977 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La renaskiĝo de la retoromanĉa lingvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La disvastiĝo de la romanĉa lingvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La problemo de romanĉa skriblingvo (daŭrigo) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La retoromanĉa lingvo, granda renkontiĝo pri informado kaj studoj en Chur teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa propono en la konferenco de Beograd teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La problemo de romanĉa skriblingvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Voĉdono pri la unua federacia leĝo pri la fabrika laboro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisa partopreninto en la mondvojaĝo de kapitano Cook teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Kial la svisa registaro estas tiel stabila? teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La federacia plebiscito de la 25a de septembro 1977 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Svisaj kaj norvegaj montaraj fervojoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La lakto en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La 62a Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko, Islando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
50-jara estas la svisa profesia gazetaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La poŝtaj aŭtomobiloj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Faktoj pri svisa banka sekreto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Rifuĝintoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La vitkulturista festo de Vevey teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nova botanika ĝardeno de Zürich teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Trinkaĵoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Radio-revuo en Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Unesko kaj la libereco de la gazetaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La impostoj en Svislando kaj la plebiscito de la 12a de junio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Jonathan Steinberg: Why Switzerland (Kial Svislando) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La kantono Tiĉino kaj ĝia turismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La unua flugo de Kairo al Cape Town teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La 150a naskiĝtago de la aŭtorino de Heidi teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La ĝisnunaj esperantokongresoj en Svislando teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La nacia foiro en Bazelo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La valezanoj elmigrintaj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
La internacia oficejo por edukado en Ĝenevo teksto Aŭskultu la radioprelegon!

Paĝsupro ↑ | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |

Sonregistraĵoj de François Grin (retpaĝo)
Titolo de la prelego teksto sono
François GRIN intervjuita (germane) en SRF (28.09.2015, 13h00. 3. Tagesgespräch): Ohne Mehrsprachigkeit gibts keine Schweiz. (Sen plurlingveco ne ekzistas Svislando.) teksto Aŭskultu la intervjuon!


Paĝsupro

Sonregistraĵoj de Bruno Graf
Titolo de la prelego teksto sono
Bruno Graf intervjuita en DRS1, Agenda, 28.04.2008, okaze de la 100-jariĝo de Universala Esperanto-Asocio (UEA). | Bruno Graf: DRS1, Agenda, 28.04.2008. Der Esperanto-Weltbund (Universala Esperanto-Asocio, UEA) ist 100 Jahre alt. teksto Aŭskultu la intervjuon!


Paĝsupro

Sonregistraĵoj de Stefano Keller
Titolo de la prelego teksto sono
Zamenhof-festo 2015 en Torino, Italio. Salutoj de gastoj:
Stefano Keller (UEA), Ĵuliana Evandro (TEJO, Brazilo), Nelly Darbois (Ĉamberio, ĝemelurbo).
teksto


teksto
Aŭskultu la salutojn de Stefano Keller, Ĵuliana Evandro kaj Nelly Darbois!


Aŭskultu la mesaĝon!
Monda Tago de Instruistoj, 2015 oktobro 5. Tekston de Unesko en Esperanton tradukis, kompletigis kaj laŭtlegas: Stefano Keller, Estrarano de UEA. Ligo al la Unesko-paĝo. teksto Aŭskultu la mesaĝon!
Salutmesaĝo de Stefano Keller, Estrarano de UEA, al la 1-a Srilanka Kongreso de Esperanto. La 23-an de majo 2014. Esperanto, la Internacia Lingvo | ඵඝ්පෙරාන්තො, ජාත්‍යන්තර භාෂාව | எஸ்பெராண்டோ, சர்வதேச மொழி | Esperanto, the International Language | Saluton! | ආයුබෝවන්! | வணக்கம்! | Good afternoon! Estimata Urbestro, S-ro Anju Perera! Estimataj partoprenantoj, karaj geamikoj! [...]
Aŭskultu, legu la sekvon: →
teksto Aŭskultu la mesaĝon!
Salutvortoj de Stefano Keller, Estrarano de UEA, prononcitaj dum la Asembleo de la Asocio Esperanto-Amikaro de CDELI, 8a de marto 2014, Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds, Svislando.
- Samokaza prelego de Claude Gacond pri Edmond Privat: video.
teksto Aŭskultu la registraĵon!
El kursoj de Stefano Keller, Esperanto-instruisto kaj metodologo de Kultura Centro Esperantista (KCE), La Chaux-de-Fonds, Svislando, en la jaroj 1981-86:
Gerda malaperis. Lingvo-instrua romaneto de Claude Piron. Instruisto kaj kursanoj laŭtlegas la ĉapitrojn 1-8.
teksto Aŭskultu la registraĵon!


Paĝsupro

Sonregistraĵoj de Claude Piron
Titolo de la prelego teksto sono
Claude Piron prelegas dum la Jubilea Kongreso de Esperanto en Bulonjo, 2005 teksto Aŭskultu la paroladon!


Paĝsupro

Sonregistraĵoj de Edmond Privat
Titolo de la prelego teksto sono
Parolado okaze de la SES-kunveno de 1954 marto 14
(Registraĵo de René William Perrenoud, nekompleta)
teksto Aŭskultu la radioprelegon!


Paĝsupro

Sonregistraĵoj de RSI, Radiotelevisione svizzera
Titolo de la elsendo teksto sono
L'utopia linguistica di Zamenhof,
di Matteo Tacconi, LASER, Mercoledì 1. marzo 2017 alle 09:00. RSI, Radiotelevisione svizzera.
- Retpaĝo de la elsendo: RSI, Radiotelevisione svizzera, LASER.
- Arkivo de la retpaĝo: ekranbildo.
teksto
 
 
Écoutez l'émission! - Aŭskultu la elsendon!
 
 


Paĝsupro

Sonregistraĵoj de RTS, Radio Télévision Suisse
Titolo de la elsendo teksto sono
L'inventeur de l'Esperanto est décédé il y a 100 ans.
Radio Télévision Suisse (RTS), 'la1ère', Le Journal du matin, 17 avril 2017. Interview de Mireille Grosjean, Svisa Esperanto-Societo (SES).
- Retpaĝo de la elsendo: RTS, la1ére, Le journal du matin.
- Arkivo de la retpaĝo: ekranbildo.
teksto
 
 
Écoutez l'émission! - Aŭskultu la elsendon!
 
 


Paĝsupro

Sonregistraĵoj de Cesco Reale
Titolo teksto sono
Mille voci, mille lingue. Incontro con il poliglotta Cesco Reale - RSI Radiotelevisione svizzera (21.12.2016)
teksto Aŭskultu la paroladon!


Paĝsupro

Sonregistraĵoj de ILEI
Titolo de la elsendo teksto sono
La conférence mondiale de l'enseignement de l'espéranto a lieu à Neuchâtel - Interview de Mireille Grosjean (ILEI). RTS, Radio Télévision Suisse, le 12h30 du 14-05-2015. Retpaĝo de la elsendo: RTS La 1-ère, Le 12h30, aŭ: La paĝo de Le 12h30
- Conférence mondiale sur l'enseignement de l'espéranto.
Télévision Canal Alpha, 14 mai 2015: → video.
- Neuchâtel à l'heure de l'esperanto (RTN, 13.05.2015): Article RTN
teksto
 
 
Écoutez l'émission! - Aŭskultu la elsendon!
 
 
Congrès espérantiste à Neuchâtel - Interview (1) de Ilona KOUTNY (UAM, Poznań, Pologne). RTN-Info, Journal du 14 mai 2015, 12h15. Article RTN
teksto Écoutez l'émission! - Aŭskultu la elsendon!
Congrès espérantiste à Neuchâtel - Interview (2) de Ilona KOUTNY (UAM, Poznań, Pologne). RTN-Info, Journal du 14 mai 2015, 18h15.
teksto Écoutez l'émission! - Aŭskultu la elsendon!


Paĝsupro


Google
www www.cdeli.org

© Stefano Keller 2008-2017 | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Sonregistraĵoj | Sonregistraĵoj, paĝsupro | Français