CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Asocio Amikoj de CDELI | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Komitato

  • Dr. Sébastien Moret: prezidanto
  • Stefano Keller: vicprezidanto
  • Nancy Fontannaz: sekretario
  • Erich Werner: librotenanto
  • Danielle Carrier: membro
  • Jean-Thierry von Büren: membro


Statuts
Statuto
Comité
Komitato
Rapports
Raportoj
Organes
Organoj

L'Association des Amis du CDELI
est une association d'utilité publique, sans but lucratif
et bénéficie de l'exonération fiscale dès 2014
La Asocio Amikoj de CDELI
estas publike utila asocio, neprofitcela,
senimpostigita ekde 2014


© 2008-2023, Stefano Keller | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Asocio Amikoj de CDELI | Paĝsupro ↑ | Français