CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Asocio Amikoj de CDELI | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-FondsAsocio Amikoj de CDELI

La Asocio celas:
  • konigi la celojn kaj aktivecojn de CDELI;
  • subteni ĝiajn projektojn kaj ĝiajn kulturajn aranĝojn;
  • helpi la institucion en ties plenumo de la kulturaj kaj proheredaj taskoj, kiuj estas:
    - serĉi, konservi, valorigi kaj esplori la verkojn rilate al la lingvoj internaciaj;
    - proponi laborilojn kaj konilojn al esploristoj el la tuta mondo kaj el ĉiuj interlingvaj apartenoj.
La Asocio partoprenas en la kultura vivo de la Urbo kaj de la regiono. Ĝi neŭtralas politike, religie kaj interlingvistike.

La kotizo estas por
- individua membro: CHF 30,
- familio/paro/esperanto-grupo: CHF 50,
(IBAN CH71 8080 8001 9762 9661 4).


Statuts
Statuto
Comité
Komitato
Rapports
Raportoj
Organes
Organoj
Eldonaĵoj


L'Association des Amis du CDELI
est une association d'utilité publique, sans but lucratif
et bénéficie de l'exonération fiscale dès 2014
La Asocio Amikoj de CDELI
estas publike utila asocio, neprofitcela,
senimpostigita ekde 2014


© 2008-2022, Stefano Keller | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Asocio Amikoj de CDELI | Paĝsupro ↑ | Français