CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Aktivecoj en CDELI | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Aktivecoj en CDELI

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Gaconda Metodo:
Kleriĝo pri la utiligo de la Didaktika afiŝaro

Prelegserio de 4 Kulturaj Sabatoj.

2014 aprilo 5 (1.), majo 3 (2.), oktobro 4 (3.) kaj decembro 6 (4.).

Speciala gastpreleganto de la evento je majo 3:
Prof. dr Ilona Koutny,
Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj kaj de la Finn-Ugra Katedro en Universitato Adam Mickiewicz (UAM), Poznano, Pollando, kiu

alterne kun la prelego de Claude Gacond pri la Didaktitka Afiŝaro
prelegos pri jenaj temoj:

1) Universitata formado de esperanto-instruistoj. Unika oferto de la Interlingvistikaj Studoj de UAM
La prelego skizos kion devas scii bona kaj kvalifikita instruisto de esperanto kaj kiel eblas tion akiri. La prelegantino - iama studentino kaj posteulo de prof. István Szerdahelyi en la Esperanto-fako de la ELTE universitato en Budapeŝto, fondinto de la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz (Poznano, Pollando) - prezentos la universitatan instruadon de interlingvistiko kaj esperantologio en UAM kaj kadre de ĝi la specialan instruistan trejnadon.

2) Instruado de vortoprovizo. La uzo de temvortaroj
La vortoprovizo plej efike instrueblas kaj lerneblas en temgrupoj. La prelegantino - lingvisto, leksikografo kaj lingvoinstruistino - prilumos diversajn rilatojn inter la vortoj kaj kiel tion temvortaroj povas prezenti. Interesaj leksikaj kaj komunikaj ekzercoj estos proponataj.

Afiŝo, programanoncoKonstantaj eventoj:

La sabatoj de CDELI - studo kaj praktikado de Esperanto
organizitaj de CDELI por la lernantoj uzantaj la perkorespondan kurson, partoprenantoj de la vesperaj kursoj, lernejanoj, memlernantoj.

Loko: CDELI - Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 33


Pasintaj eventoj

Festado de la 125- jariĝo de Esperanto
je sabato, la 1-a de septembro 2012,
en La Chaux-de-Fonds


Detala programo: en pdf

Prelegoj:

  • d-ro Christoph KLAWE: Impresoj kaj esploroj pri la romano
    "Kiel akvo de l' rivero" de Raymond Schwartz. (pdf)Festo honore al Claude Gacond 80-jariĝinta,
iniciatinto, fondinto kaj gvidanto de la planlingva arkivejo
Centro de Dokumentado kaj de Esploro pri la Lingvo Internacia (CDELI)


CDELI - Biblioteko de la Urbo
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 33
27-29 aŭgusto 2011

INSTRUI - DOKUMENTI - ORGANIZI

Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude GACOND (Enhavtabelo, mendo) Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude GACOND (Enhavtabelo, mendo)

Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de
Claude GACOND

Enhavtabelo, mendo


Kultura Festo honore al L. L. Zamenhof
naskiĝinta antaŭ 150 jaroj (programo en pdf)


CDELI - Biblioteko de la Urbo
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 33
Sabaton, la 7-an de novembro 2009


Paĝsupro ↑ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014


© 2008-2015 | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Aktivecoj en CDELI | Paĝsupro ↑ | Français