CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Brokantaservo: libroj, periodaĵoj. Mendilo | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Brokantejo - Mendilo

Por povi ĝuste kaj efektive trakti vian mendon, bonvolu nepre indiku en ĝi la koncernajn titolojn, kaj ne la vic-numerojn, kiuj konstante ŝanĝiĝas sekve al elimino aŭ alveno de libroj.

Responde vi ricevos fakturon, kiu listigos la reale disponeblajn brokantaĵojn. Tuj kiam vi estos paginta la koncernan monsumon, tiam vi ricevos la rezervitajn dokumentojn.
© 2008-2013 | www.CDELI.org | Brokantaservo: libroj, periodaĵoj. Mendilo | Brokantejo: Mendilo, paĝsupro | Français