Listo de periodaĵoj - titoloj I

 

I.C.E.M.-Esperanto (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne)

I.E.J.- Nova Sento spazio Giovane per i giovani - v. L'Esperanto, Revuo de Itala Esperanto-Federacio

I.K.E.F. - v. La Merkato

I.L.E.I. Informilo

I.L.E.R.A.-Bulteno - Organo de la Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj

I.O.E. Gazeto - v. Esperanto-Gazeto

I.O.O.F. Esperanto-Bulteno. Internacia Klubo I.O.O.F. Esperanto, Veendam, Nederlando

I.P.R. Internacia Pedagogia Revuo

I.R.E.J.O. Informilo de Irana Esperantista Junulara organizo. Teherano, Irano

I.S.A.E. nova Bulteno. Internacia Scienca Asocio Esperantista (v. Bulteno de ISAE)

I.S.K. - Internacio de socialista kunbatalo

I.T.R.E.-Diskutilo. Internacia Traduk-Reto père de Esperanto. Francio

Ici la Radiotelesision Italienne qui vous parle de Rome

IDANO (Die Weltsprache, v. ankaŭ 'Suplemento')

Idea - mensuel neutre informateur, didactique, éducatif, amusant. Onzijdig maanblad, inlichtend, doceerend, eerbaar, aantrekkelijk. Belgique

Idealisto. Moravio, Aŭstrio

Idealisto (Ido), Birsk, Rusio

Idei International (lingua european, Bruxelles)

La idista monato

La idista revuo

Idista studento

L'idiste abstinent

L'idiste français (Ido Kuriero)

Idisti  inter su

L'idisto katolika (v. Anuncilo di l'Uniono Sacerdotal Idista)

Idisto Vogesiana (v. Ido-propagisto)

IDO - Jurnalo por la propago ed exercado di la Linguo Internaciona. (sekvo de Suisan idisto)

IDO - organ for Dansk Ido-Forbund. Dansk Verdenssprogs - Tidende

IDO-Centre (v. Monatala Letro)

IDO-Letro (v. IDO-Centre, Monatala Letro)

Idobrief - Leop v. Pfaundler, Graz

Ido-bulteno

Ido-bulteni por yuni

Ido-Cirkulero. Henk Bijlsma, Utrecht, Nederlando

Ido-Heraldo. Ofical Organo dil 15. IDO-Kongreso en St.Gallen, Svisia

Ido-Informilo

Ido-Korespondo-Revuo

Ido-Kroniko

Ido-Kuriero (franca)

Ido-Kuriero (itala)

Ido-kuriero (sveda)

Ido-Letro (sekvo de Monatala Letro, sekvo de Ido-Centre)

Ido Monatal Organo. Sekvo de Ido, sekvo de Suisian Idisto

Ido-Paris, buletino dil Ido-Grupo dil Parisian regiono

Ido-Presse-Dienst

Ido-Propagilo

Ido-Propagisto

Ido-Saluto. Amsterdam

Ido-Stjärnan

Ido-Vivo - Propago-buletino di la Hungariana Idisti

Ido-Vivo (Published by ILSGB)

La Ihatovaj Esperantistoj. Japanio

ILTIS-Forumo (v. Forumo)

ILTIS-informoj. Irmi Haupenthal. Edition ILTIS.

ILTIS-letero. Informilo de ILTIS-Eldonejo.

IMPETO Socipolitika kaj beletra almanako. Progreso.

Impuls

INA – Oficiala organo de Internacia Naturkuraca Asocio

Indonezia Esperantisto

Infana Klubo 10. Esperanto. G. Riisberg-Arhus, Danlando

Infanoj en la mondo, Infanoj de la mondo. Internacia informilo, Heibonsya, Tokyo

Infanoj sur tutmondo. Internacia revuo por Esperantistaj Infanoj kaj Junuloj, Francio

Inf-Fluo por plibonigi la fluon de Informoj pri Informado. Informa fako de UEA. Rotterdam.

Influo - Aktivula ulteno de Universala Esperanto-Asocio por plibonigi la fluon de informoj pri informado

Infinito - revuo internaciona

INFO - Asocio Internacia por la defendo de la minacataj lingvoj kaj kulturoj, Barcelona

INFO-Servo, Marburg

Info, TEJO (v. Informfolio [de TEJO])

Inform-Ponto, eldonita de Tianshui-a Esperanto-Asocio, Gansu, Ĉinio

Informa - Zeitschrift der Ludwig-Zamenhof-Gesellschaft e.V., Hamburg

Informa Bulteno (Argentino) (v. Argentina Esperantisto)

Informa Bulteno - Asocio de Sovetaj Esperantsitoj, Moskvo

Informa Bulteno - Associazione italiana Ferrovieri esperantisti IFEA, Bologna, Italujo

Informa Bulteno - Boletin Informativo, Barcelona Esperanto-Societo

Informa Bulteno - Bologna Esperanto-Grupo Achille Tellini

Informa Bulteno - Conselho Brasiliero de Esperanto, Brasilia

Informa Bulteno, E.V.A. Esperantlingva Verkista Asocio

Informa Bulteno - Esperanta Grupo, Barcelona Stelo

Informa Bulteno. Internacia Informilo de Sorokaba Esperanto-Klubo, Sao Paulo, Brazilo

Informa Bulteno - Internacia Centro d la Neŭtrala Esperanto-Movado, Lyngby, Danlando

Informa Bulteno. Interrilata centro internacia de la esperantistaj kampadistoj. Chartres, Francujo

Informa bulteno - Muzeo de homeopatio, Brasil (v. Boletim Informativo - Muzeo de homeopatio)

Informa Bulteno - P.O.U.M., Barcelona

Informa Bulteno - Tutpollanda Esperanto-Klubo

Informa Bulteno - UEA

Informa Bulteno de Esperantista Klubo en Praha

Informa Bulteno de Internacia Foiro en Brno

Informa Bulteno de la Nederlanda sindikata Konfederacio

Informa Bulteno de Rumana Esperanto-Societo

Informa Bulteno de sekcio de esperantistaj familioj, Klubo Monda familio

Informa Bulteno - Okólnik Informacyjny. Pola Filatelia Asocio, Tutpollanda Klubo de Interesiĝoj "Esperanto", Krakow

Informa Bulteno por ĝenerala propagando de Esperanto. (v. Oficiala Gazeto Esperantista)

Informa Bulteno de la Rumanlanda Esperanto-Movado

Informa Bulteno "Verda Stelo", Federazione Esperantista Italiana, Circolo Culturale Esperanto

Informa Folio por Esperanto-amikoj en Saksio de la Saksa Esperanto-Biblioteko (S.E.B.). (v. S.E.B.-a Kandelo)

Informa Cirkulero (v. Argentina Esperanto-Lernejo, Rosario, Argentino)

Informa Letero - Ĉilia Esperanto-Asocio

Informa letero - Portugala Esperanto-Asocio

Informa Letero de IPTEA

Informacija Esperanto. Bulgara Esperanto-Asocio

Informacije - Informoj. Zveza Drustev mednarodny jezik Esperanto, Slovenije, Slovena Esperanto-ligo, Ljubljana

Informacion y propaganda. Boletin de la confederacion nacional del trabajo y federacion anarquista Iberica. Barcelono.

Informacionnyj Bjulleten, Asocio de Sovetiaj Esperantistoj, Moskvo

Informado el Vjetnamio

Informaj raportoj, Wien

La Informanto. H.J.Hoen, Köln

Informas la amikaro esperantista. Amikaro Esperantista, Bad Störgel, CH-9063 Stein

L'Information espérantiste - Bulletin périodique bimensuel. Société française pour la propagation de l'Espéranto, Paris.

Informationes - Institut por Synthetic Linguistica Utrecht, Nederland

Informations (Franca selcio de UMI)

Informations sur l'espéranto, Kultura Centro Esperantista, KCE, La Chaux-de-Fonds

Informations sur l'espéranto. Svisa Esperanto-Societo (v. L'esperanto vit)

Informationsblatt der Deutschen Oekumenischen Esperanto-Ligo, Kristana Esperanto-Ligo Internacia (KELI)

Informationsbrief, Gesellschaft für Interlinguistik e.V., Detlev Blanke (v. G.I.L.)

Informativ-Bulletin del Adherentes e Amices de Interlingue in Tchecoslovakia

Informationes del secretariato central de Interlingua

Informator del Association por International Service

Informator archiwum esperanckiego, Zarzad Głowny Polskiego, Warszawa

Informator - Informilo, Vojevodia filio de P.E.A., Bialystok

Informator Wewnetrzny Polski Zwazek Esperantistow, Warszawa

Informátor, Zájemcú a prátel o mezinarodni jazyk Interlingue, Praha

Informbulteno, Nederlanda Grupo de Geinstruistoj (v. Sciigas - Informbulteno..)

Informbulteno pri la Movado de Katolika karisma renoviĝo en Litovio

Informcirkulero, EEC (Eŭropa Esperanto-Centro, Brussel)

Informero. Monatal Buletino dil Ido-Federuro, St. Gallen, Suisia

Informilano. Informilo de la Milana Esperanto-Klubo, Milano

L'Informilo (franca)

L'Informilo - Franca Idista Societo

L'informilo, Cherbourg

Informilo-Bolletino d'informazione. Nova Espero Friuli-Fervojista libertempa organizo. Udine

La Informilo - Bulteno de Orient-franca Federacio aliĝinta al UFE

Informilo (Nord-Okcidenta Esperanto-Federacio)

La Informilo - Bulteno por eksterlanda informado pri nacia vivo kaj ekonomio (Aldono al Esperanto de UEA)

Informilo de T.E.A., Triestina Esperantista Associazione, Trieste, Triesta Esperanto-Asocio (Circolare gratuita)

Informilo - Club d'amis de la UNESCO-Esperanto Fako, Barcelono

Informilo - dumonata letero de Kooperativo "Saluton", Cacém, Portugalio

Informilo - Esperanto-Grupo Bremen

Informilo - Esperanto-Lingvo-Klubo, Asocio por progresigo de la internacia interkompreniĝo, Augsburg

Informilo (La), Germana Esperanto-Asocio, sekcio: Malsupra Saksio

Informilo de J.E.S. (v. Ĉu kunlaborema?)

Informilo - Laŭzana Esperanto-Societo (v. Lozana Informilo) - Société Lausannoise d'Espéranto

Informilo - Monata gazeto de Esperantistoj Handikapuloj ( http://www.volny.cz/aeh-ikeh/ ) v. ankaŭ: Antaŭen - Almanako de Informilo Esperantistoj handikapuloj. Antaŭen - Suplemento de Informilo - Monata gazeto por Handikapuloj

Informilo - Monata Organo de Aarhus Esperanto

Informilo - Monata revuo de Flandra Esperanto-Ligo

Informilo - Nederl. Christel. Esperanto Verenig, Den Haag

Informilo - Postenoj Esperantistaj Por Socilaboro (v. P.E.P.S. - Informilo)

Informilo - eldonas SAT-rondo, Stuttgart

Informilo - V.P.E.A. , Hanojo, Vjetnamio

La Informilo de A.R.K.E.V. (v. A.R.K.E.V.- Informilo)

Informilo de Ĉ.E.L. - Ĉina Esperanto-Ligo

Informilo de Katolikaj Esperantistoj en Ĉeĥoslovakujo

Informilo de Esperanto-sekcio de Asocio de Ĉeĥaj Filatelistoj

Informilo de Esperanto-Societo en Turku

Informilo de Ĝemelaj Urboj, Fushun Liaoning, Ĉinio

Informilo de Hamburga Esperanto-Societo (H.E.S.-Informilo, Informilo Hamburg, Esperanto Hamburg)

Informilo de I.G.E.L., Amsterdam

Informilo de la Internacia Esperanto-Muzeo en Wien (v. ankaŭ La Dua Jarcento, Informilo de la Internacia Esperanto-Muzeo, Vieno (Wien) kaj La Dua Jarcento de Esperanto, Interkultura Revuo, Esperanto-Societo '95, Bratislava )

Informilo de Itala Esperanto-Federacio

Informilo de Japana Esperantista Ligo Fervojista, J.E.L.F.

Informilo de Juna Suno, Valencia, Hispanio

Informilo de la sekcio de Esperantistaj Invalidoj de ĈEA, Ĉeĥoslovakio (v. Informilo, Monata gazeto de Esperantistoj handikapuloj)

Informilo de Turista Asocio "La Naturamikoj", Esperanto-Fako, Antverpeno

Informilo de la Turista Asocio "La Naturamikoj", Esperanto-Fako, Svislando

Informilo de M.A.J.E., Moskva Asocio Junulara Esperantista

Informilo de M.E.M., Japana sekcio

Informilo de PIF-Amikaro, Tokyo

Informilo de scienco kaj tekniko. Eld. S.T.E.A., Ĉinio

Informilo de T.E.A. - Triestina Esperantista Associazione, Trieste

Informilo de Ukraina Esperanto-Asocio, Kiev

Informilo de Varsovia filio de Pola Esperanto-Asocio

Informilo de Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio V.P.E.A.

Informilo de Zamenhof-Instituto

Informilo di la Uniono di la Amiki di la Linguo Internaciona

Informilo dil Romanda Ido-Societo. Fred Lagnel, Chapelle (VD)

Informilo dil Suis Uniono por la Linguo Internaciona (Ido), Zürich

Informilo E.P. - Esperanto Press, Baillieboro, Ontario, Kanado

Informilo el Ĉinio. Semajna bulteno de Esperanta Fako de Kantona Centro

Informilo el Taegu. Esperanto-Taegu-Koreujo

Informilo por Interlingvistoj. Centro de esploro kaj dokumentado pri la mondaj lingvaj problemoj, UEA, Varsovio

Informilo pri Horizonto

Informilo pri la instrua laboro. Bulgara Esperanto-Asocio

L'Informisto 1a serio, 2a serio, L'Informisto utilia, Ido, Leuven

Informitale - Oficiala inform-servo de la Itala Esperanto-Federacio. Francesco Amerio (reta gazeto)

Informletero - Esperanto-grupoj en Tirolo

Informletero. Laleli Genctürk, Istambulo, Turkio

Informletero - Moskva Scienca Esperanto-Klubo

Informletero - Postenoj Esperantistaj por Socilaboro (P.E.P.S.)

Informletero de S.E.J.M. (v. Aktuale)

Informletero de Siberiaj Esperanto-Kluboj

Informoj - Slovena Esperant-Ligo (v. Informacije - Informoj)

Informoj de Esperanto-Asocio de Estonio, Tallin

Informoj de Komuna Konversacia Klubo, Kopenhago, Danujo

Informoj de Vsetin

Informoj por la nuna tempo, Maria Antônia Sobral, Silvianopolis, Brasil

Informoj pri Esperanto kaj Vegetarismo

Informoskop - Neregula Informilo de la Urala libro-servo kaj de K.E.B., Sverdlovsk

Inkaa popolo. Cesar Abad Chiclayo, Peruo

La Instruanto. Ĉiumonata organo por lernantoj de Esperanto

Instruista letero (v. Edukado Internacia)

Inter Afriko

Inter-Monato, inform-bulteno por kunlaborantoj de "Monato"

Inter Ni. Bulteno de Marakajbaj Geamikoj, Marakaibo, Venezuelo

Inter Ni. Ligas la nordon kaj la sudon Antananarivo, Malagasa Respubliko

Inter Ni - Organo de "Esperanta Grupo Casal Catala"

Inter Ni. Organo de Esperanto-edukistaro de Svislando (La Sagne)

Inter Ni - Périodique bimestriel édité par le club de Liège-Espéranto

Inter ni dirite

Interna Informilo de Sorobaka Esperanto-Klubo, Sao Paulo, Brazilo

Inter Nos - Organe Indépendant consecrato ad experimentes interlingual.

Interfake - komuna bulteno de ĉiuj fakaj asocioj

Interfratiĝo - Bulteno de la Ligo Katolika Esperantista Belga, Bruselo

Interkontaktilo - Monata organo, kiel informilo pri la Esperanto-Movado, Den Haag

Interlanguages (sekvo de Tolero)

The Interlanguage News - Interlanguage Association of Great Britain

Interligilo - Esperanta Ligo de Finnlandaj Instruistoj

Interligilo - Esperantista Naturkuracista Asocio, Carmel Mallia, Malta

La Interligilo. Gazeto de la Amersforta Klubo, Pasrto Emile Peltier, Utrecht

Interligilo - Organo de IPTEA, Sofia (v. Interligilo del' PTT)

La Interligilo del' P.T.T. - centra organo de fakinformoj en Esperanto, Paris

Inter-Ligilo Esperanto. Esperantistaro de Gotenburgo

Interlingua - revista scandinave

Interlingua at work - American Interlingua Society (IALA)

Interlingua Institute Newsletter (IALA)

Interlingue-Academie (v. Occidental-Academie)

Interlingue Forum (Occidental)

Interlingue-Information Danemark. H.A.Harild (Occidental)

Interlingue-Informationes. Interlingue-Institute (occidental)

Interlingue Novas. Interlingue-Servicie, Zürich

The Interlinguist (v. Interlanguage News)

Interlinguistic Novas

Interlinguistica Tartuensis. Universitato de Tartu, Estonio

Interlinguistische Informationen. Herausgeber: Gesellschaft für Interlinguistik (G.I.L.), Detlev Blanke, Berlin

Interlingvistika Informa Servo. A. & W. Bormann, Germanio

Intermita Sciigo

Interna Informilo de Sorobaka Esperanto-Klubo (v. Informa Bulteno, Interna Informilo…)

La Internacia Abstinenta Observanto

Internacia Agrikultura Bulteno. Organo de Internacia Ligo de Agrikulturaj Specialistoj-Esperantistoj, Bulgario

Internacia Amikeco. Périodique en langue internationale de l'association française des cheminots espérantistes du Mans

Internacia Asocio Bellamy. Beverwijk, Nederlando

Cirkulero de IAdEM, Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj

Internacia Bulteno. Dumonata informilo pri la milito, Berlin

Internacia Bulteno, apartaj eldonoj. Ellersiek, Berlin

La Internacia Bulteno. The International Bulletin. Oficiala organo de … Poŝtmarkkolektantoj

Internacia Cirkulero

Internacia Esperanto-Centro de la Mondcivitanoj. Nimes

Internacia Esperanto-Klubo de Amikeco. Varsovio

Internacia Esperanto-Muzeo en Wien (v. Informilo de Internacia Esperanto-Muzeo, Wien)

Internacia Esperanto-Servo, Genève

Internacia Fervojisto, organo de I.F.E.F.

Internacia Gazetara Servo, UEA, Rotterdam

Internacia Jura Revuo

Internacia Ĵurnalisto. Organo de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEĴA)

Internacia Komerca Bulteno. Tutmonda esperanto-gazeto. Komerca Fakgrupo "Radu", Rumanio

Internacia Komerca Revuo, Zürich

Internacia Komerco - monata aldono de Esperanto Triumfonta

Internacia Komputado (v. Fokuso, Popularscienc serio de Hungara Esperanto-Asocio)

Internacia Kulturo. Bulgara Esperantista Asocio, Sofia

Internacia Lingvo. Fundacion "F. Soler", Valencia, Hispanio

Internacia Lingvo Esperanta (R. de Saussure?)

Internacia Lingvo Esperantida (sekvo de Esperantido)

Internacia Lingvo Nov-Esperanto (sekvo de Internacia Lingvo Esperantida)

Internacia mona tabelo (supl. de Esperanto)

Internacia Medicina Revuo

Internacia Pedagogia Revuo - Oficiala organo de la Internacia Asocio de Instruistoj (IAI), Moravio, Aŭstrio

Internacia Pedagogia Revuo (v. Espéranto et culture, Esperanto kaj kulturo), Delagneau, G.E.E.

Internacia Pedagogia revuo. Oficiala organo de la Internacia Ligo de Esperantaj Instruistoj (I.L.E.I.), Nürnberg.

Internacia Polica Bulteno

Internacia Poŝtmarka Revuo. Organo de Internacia Asocio de Poŝtmark-Kolektantoj, I.A.P.K., Göteborg, Svedujo

Internacia Registro de la Mondcivitanoj. Geneviève Charpentier, Dammarie-les-Lys, Francio

Internacia Revuo Medicina

Internacia Rondo, Amikoj de la Internacia Literaturo kaj Kulturo

Internacia Scienca Asocio Esperantista. Cirkulero

Internacia Scienca Revuo

Internacia Socia Revuo

Internacia Stenografia Gazeto

Internacia Turisto (sekvo de Esperanta Turisto)

Internaciaj informoj. Esperanta kolekto da informaj flugfolioj de H.K.Bouska pri Ĉeĥoslovakio

Internaciisto - organo de kolektivo esperantista komunista (KEK)

Internaciona Fronto

Internaciona komuniki en la Ido-lingvo

Internaciona Kuriero (Ido)

Internaciona Laboristo

Internaciona Ofico por traduki

Internaciona Pioniro

Internacionisto (sekvo de Internacione Socialisto)

Internacionalisto

Internaciona Socialisto (v. Internacionisto)

Internaciona Uniono por la Korespondado per Ido (v. Korespondo-Revuo)

Internaj Informoj (D.E.A.) – ĝia posteulo estas ekde marto 1993: Esperanto en Danio, Dana Esperanto-Asocio, Aalborg

International - Informationen - Kommentare - Dokumente über internationale Jugendarbeit, Nürnberg

International Auxiliary Language Association (I.A.L.A.), New York, 1937. Annual report 1936

The International Language

International language, 142, High Holborn, London

The International language Review (v. International Language Reporter, Eco-Logos)

International Memorandum - (Circulari Lettre al Membres del Britannic

Occidental-Association; Circulare del Britannic Occidental-Association)

International News Letter. SATEB, England

International Notes and Queries

International Revue Pedagogic (v. Cosmoglotta Informationes)

The International Shorthand Review (v. The Shorthand Research Monthly)

Internationale Correspondenz

De Internationale Hulptaal

Internationale informationen - Gesellschaft für internationale Verständigung. Esperanto Freunde, Wien

Internationale Revue über die Weltsprache Nuove-Roman

Die Internationale sprachenmathematik. Ido-Centro, Köthen, Germania Russ Zone

Internationalis Concordia. Bulletin de la société d'études et …, Paris

The Internationalist – interlinguo newsletter (v. Konstruktero)

L'Internationaliste (Union Idiste)

Internazionalità della cultura F.E.I. Milano

Internet Club News - International Internet Club, Schaan, Liechtenstein

Internovas - Buletin Informative de Interlingua in Brasil, Brasilia

Interrilata Centro Internacia de la Esperantistaj Kampadistoj

Interŝanĝa Bulteno - aldono al Esperanto

Inter-Sistem Buletin

Interstena Informilo

Intersteno - Tutmonda Interstena Asocio, Italujo

Iran-Esperanto raportas. Tehran. Iran

Irana Esperantisto, Kultura sezon-revuo en la persa kaj Esperanto (v. Pajam-e Sabzandiŝan) - www.sabzandishan.com

Irlandafrika Esperantisto, Dukontinenta bulteno eldonita de la Esperanto-Asocio de Irlando (v. Nova Irlanda Esperantisto)

Irlando vokas en la lingvo Esperanto. Celo: konigi Irlandon al tutmondo

Israela Esperantisto

Istituto Esperantista Vicentino, Vicenza

Itala Esperanta Revuo. A Paolet

Itala Esperantisto - Oficiala organo de la Itala Esperanto-Federacio kaj de la Itala Katedro de Esperanto

Itala Fervojisto

Itinfo - Monata Cirkulero de Itala Esperantista Junularo

Iuventus

I.Z.O. en marche! - Magazine bimensuel d'information de l'Institut Zamenhof, Lomé

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fino de la kolekto / Fin de la collection

por printi / pour imprimer :