Esperanto en Danio

membroorgano de Dana Esperanto-Asocio

ISSN 0909-6124 (ekde nr-o 3, septembro 1994, 1-a jarkolekto)

- sekvo de Internaj Informoj Li-INT-79


Eldonanto :  Dana Esperanto-Asocio, Aalborg

Redaktanto : Lars R. Knudsen, Duebrødrevej 23, DK-9000 Aalborg,

2/1999: Peter Bjerre Rosa, ekde 1/2002: Jens S. Larsen

Kunredaktanto: Ejnar Hjorth, Christiansgade 38.2, DK-9000 Aalborg.

 

Ĉeflingvo:

Kodo:

Esperanto

Li-ESP-87

 

x = numéro en possession du CDELI / numero en posedo de CDELI
ME = Mauvais état / Malbona stato
R = Remarque / Rimarko

Kolekta stato ĉe CDELI  je vendredo, la 29-a de majo 2020

 

 

 

 

1a jarkolekto

1993

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

x

 

 

 

1a jarkolekto

1994

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

2*

3

4

 

x

x

x

*ald. : Ĉu libroklubo eblas en Danio? (alvoko pri aliĝo al libroklubo por altigi la libran kulturon, legadon, aĉetadon)

 

 

 

2a jarkolekto

1995

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

2

3

4

5

x

x

x

x

x

 

 

 

 

3a jarkolekto

1996

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

2

3

4

5*

x

 

x

x

x

x

*Aliĝilo – Jarkunveno de Dana Esperanto-Asocio, Århus 15-a kaj 16-a de marto 1997

 

 

 

4a jarkolekto

1997

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1*

 

 

 

2

 

 

 

 

3/4

 

5

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

*monato erare skribita surkovrile: ‘junio’.

 

 

 

5a jarkolekto

1998

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

1*

 

2

 

 

 

 

3/4

 

5**

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

x

*Aliĝilo, Dana Esperanto Jarkongreso 16-17 majo 1998 en la kadro de 50a IFEF-kongreso 16-22 majo 1998 en Aalborg Kongres & Kulturcenter, Europaplads, Aalborg

**Aliĝilo al Jarkunveno de DEA1999

 

 

 

6a jarkolekto

1999

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

1*,**

 

 

 

 

 

2#

 

 

3/4, 5°

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x, x

*Richard Fiirgaard 1919-1999 (forpasanonco)

**’Redaktonto’: Peter Rosa, C.Th.Zahles Vej 3, 9210 Aalborg SØ. Tel. 98 14 46 56, peter@esperanto.dk

#Redaktanto: Peter Bjerre Rosa

°pri: Ĝeneralkunveno de DEA en Århus la 18-an kaj 19-an de marto 2000; Provizora redaktanto: Lars Knudsen.

 

. . . . . . .

 

 

 

8a jarkolekto

2001

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

1*

 

 

2

3

 

4

5

 

6**

 

x

 

 

x

x

 

x

x

 

x

*ald.: Esperanto Forum, Resultatopgørelse for 2000; Ĉefredaktanto (tuta 8a jarkolekto): Frederik Eriksen.

**Ald-1: 79-a Germana Esperanto-Kongreso, 17a-20a majo 2002, Husum (informilo-aliĝilo). Ald-2: Jarkunveno 2002 16-17.03, DEA, DEFA, Esperanto-Forum – Aliĝilo.

 

 

 

9a jarkolekto

2002

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

1*

 

2**

 

 

3

 

 

4

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

*Ĉefredaktanto (ekde 9a jarkolekto, n-ro 1): Jens S. Larsen.

**Inkluzivas: Adresser/Adresaro 2002, Esperantoforeningen for Denmark (EfD)/Dana Esperanto-Asocio (DEA).

 

 

 

10a jarkolekto

2003

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2*

 

 

3**

 

 

 

4**

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

*Nova prezidanto de DEA: Ileana Schrøder. **sen dato/monato de la apero;  3**Inkluzivas: Adresser/Adresaro 2003, Esperantoforeningen for Denmark (EfD)/Dana Esperanto-Asocio (DEA).

 

 

 

11a jarkolekto

2004

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

12a jarkolekto

2005

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

1

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

13a jarkolekto

2006

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

14a jarkolekto

2007

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

15a jarkolekto

2008

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

1

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

16a jarkolekto

2009

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

2

 

3

 

 

4, Spec.*

 

5

 

x

 

x

 

x

 

 

x, x

 

x

 

*Speciala numero, septembro 2009: Ivo Lapenna 5.11.1909 – 15.12.1987

 

 

 

17a jarkolekto

2010

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

5

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

18a jarkolekto

2011

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

2

 

3

 

 

4

 

 

5

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

19a jarkolekto

2012

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

3

 

4

 

5

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

20a jarkolekto

2013

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

21a jarkolekto

2014

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

22a jarkolekto

2015

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

23a jarkolekto

2016

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1*

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

*erare datita '2015'.

 

 

 

24a jarkolekto

2017

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

25a jarkolekto

2018

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

26a jarkolekto

2019

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

27a jarkolekto

2020

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a jarkolekto

0000

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

 

Fino de la kolekto / Fin de la collection

por printi / pour imprimer :